Št. Janž nad Radljami

Cerkev sv. Janeza Nepomuka

(EŠD 3303)


Cerkev sv. Janeza Nepomuka leta 1932, razglednica (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)
Kip Marije z detetom iz leta 1510, fotografija (Vir: dokumentacija ZVKDS OE Maribor)

Markantna romarska cerkev sv. Janeza Nepomuka stoji na pobočju Kozjaka. Cerkev je troladijska, s poligonalno zaključenim prezbiterijem, zakristijo ter zvonikom v jugozahodnem vogalu ladje. Cerkev je krita s skodlami. Posebnost cerkve je z macesnovimi skodlami krit pristrešni talni zidec. Obokano notranjščino delijo bogato členjeni slopi v tri ladje. Oprema v cerkvi je baročna.

Cerkev, ki je celostni baročni spomenik, je bila zgrajena med leti 1729 do 1732 kot enovita baročna stavba, ki jo v notranjščini dopolnjuje kakovostna kiparska, rezbarska in slikarska baročna oprema (Holzinger, Straub). Ohranjen je tudi gotski kip Marije iz leta 1510. Obnovljena je bila med leti 1994 in 2006.

 

Št. Janž nad Radljami

Church of St. John of Nepomuk

(HRN 3303)


Cerkev sv. Janeza Nepomuka leta 1932, razglednica (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)
Kip Marije z detetom iz leta 1510, fotografija (Vir: dokumentacija ZVKDS OE Maribor)

A prominent pilgrimage Church of St. John of Nepomuk is located on the slopes of Kozjak. The church includes three naves with a polygonal presbytery, sacristy, and a church tower in the south-west corner of the nave. The roof is shingled. The speciality of the church is a small wall near the roof covered with larch shingles. The arched interior is divided into three naves by means of richly articulated columns. The furnishing in the church is from the Baroque period.

The church, a comprehensive Baroque monument, was built between the years 1729–1732 as a uniform baroque building with quality sculptural, carving and painting Baroque furnishings (Holzinger, Straub) in its interior. Gothic statue of Madonna from 1510 is also preserved. The church was renovated between 1994 and 2006.