Spet z vami – Koroški pokrajinski muzej je odprt!

Vabljeni na ogled stalnih in občasnih razstav v naših muzejskih enotah.

Jakob Soklič in Sokličeva zbirka

Jakob Soklič (1893 – 1972) je v skoraj štiridesetletnem delovanju opravil nadvse pomembno nalogo varuha premične kulturne dediščine, zato ga smatramo kot prvega muzealca v Slovenj Gradcu.

Kometri, baroni s Pukštajna

V dvorcu Bukovje je od decembra 2016 na ogled stalna razstava o plemiški rodbini Kometer, ki je zapisala zadnje veliko poglavje v zgodovini gospostva Pukštajn (1817-1932).

Muzej železarstva, Štauharija

Muzeološka interpretacija objektov na lokaciji bivše Železarne Ravne predstavlja veliko priložnost za ustrezno strokovno promocijo industrijske dediščine Koroške.

Gozdarstvo v sozvočju z naravo

Stalna dvojezična razstava v Muzeju Radlje ob Dravi na poljuden način predstavi značilnosti sonaravnega gozdarstva, njegove začetke ter razvoj po svetu in pri nas.

Koroški pokrajinski muzej

O nas

Koroški pokrajinski muzej je junija leta 2002 z odlokom ustanovilo dvanajst občin koroške regije.

V nov muzej sta se združila dotedanji Koroški muzej Ravne in Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec. S svojim poslanstvom opravlja muzej javno službo varovanja premične kulturne dediščine. Posredovanje dediščine skozi razstavno dejavnost pa je rezultat raziskovalnega dela zbiranja gradiva, dokumentarnega dela ter konserviranja in restavriranja gradiva, ki ga opravljajo kustosi muzeja in delavci v restavratorskih delavnicah. Leta 1951 je bil v Slovenj Gradcu po dveh letih priprav ustanovljen Okrajni muzej NOB, ki je v petdesetih letih delovanja prerasel vsebine Muzeja ljudske revolucije vezane zgolj na obdobje 2. svetovne vojne. Leta 1981 je muzej s širitvijo delovanja dobil pokrajinski status. Idejo o preoblikovanju muzeja iz posebnega v splošni muzej je narekovala potreba po širitvi muzeja iz ozko specializiranega muzeja v muzej z razvejano splošno dejavnostjo, v katerega se je muzej preoblikoval deset let kasneje, leta 1991.

Muzej je v naslednjem desetletju razvijal nova področja delovanja z ustanovitvijo arheološkega oddelka leta 1992 in etnološki oddelka leta 1997, bolj jasno se je izoblikovala pedagoška dejavnost, leta 1995 je začela delovati konservatorsko-restavratorska delavnica, hkrati pa je muzej pridobil ustreznejše depojske prostore.

Preberi več >

Novice

12.2.2021

Klepet o košti

S Klepetom o košti začenjamo projekt Koroške košte. Kustosi etnologi bomo vsako delovno sredo med 10. in 12. uro v…

27.1.2021

Spet z vami – Koroški pokrajinski muzej je odprt!

Vabljeni na ogled stalnih in občasnih razstav v naših muzejskih enotah: 💛Muzej Dravograd (Bukovje 13, Dravograd) 💛Muzej Radlje ob Dravi…

Izbrani predmeti

Halkopirit, galenit

Halkopirit, galenit

Najdba: Zmago Žorž, Remšnik, Muzej mineralov Remšnik.

Linarit, malahit

Linarit, malahit

Najdba: Zmago Žorž, Remšnik, Muzej mineralov Remšnik.

Dolomit, kalcit, manganovi dendriti

Dolomit, kalcit, manganovi dendriti

Najdba: Zmago Žorž, Remšnik, Muzej mineralov Remšnik.

Malahit, rosasit, manganovi dendriti

Malahit, rosasit, manganovi dendriti

Najdba: Zmago Žorž, Remšnik, Muzej mineralov Remšnik.

Želite prejemati obvestila ali rezervirati termin?