Predstavitev zbornika mednarodnega arheološkega simpozija Točka v času

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec vas v sredo, 18. 4. 2018, ob 18.00 vabi v muzejske prostore, Glavni trg 24/II, Slovenj Gradec na predstavitev

zbornika mednarodnega arheološkega simpozija Točka v času.

Pred novogradnjo glasbene šole v Slovenj Gradcu je Koroški pokrajinski muzej na Cankarjevi ulici v letih 2009 in 2010 izvedel arheološke raziskave. Ob izkopavanjih so bili odkriti številni poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški ostanki stavb, cisterna ter številne najdbe skupaj z živalskimi kostnimi ostanki. Poleg stalne razstave in prezentacije cisterne in situ je muzej septembra 2017 ob praznovanju 750-letnice mesta Slovenj Gradec pripravil simpozij, na katerem so predavatelji predstavili mestno plemstvo, arheološko najdišče glasbena šola in interpretirali izbrane najdbe. Na najdišču je bilo ugotovljenih šest gradbenih faz od 13. do 19. stoletja. Osemletni projekt zaključujemo z objavo zbornika, pri katerem so sodelovali Tone Ravnikar, Mihela Kajzer Cafnik, Saša Djura Jelenko, Irena Lazar, Andrej Šemrov, Anja Mihelič, Ines Klokočovnik, Borut Toškan, Zrinka Mileusnić, Ana Turk Ornik, Mira Strmčnik Gulič in Miha Murko.