Občasna razstava Mineralno bogastvo Pohorja

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi in Krajevna skupnost Remšnik vas v nedeljo, 28. 4. 2019, ob 11.00 vabita v Muzej mineralov Remšnik, Remšnik 3, Remšnik

na odprtje občasne razstave Mineralno bogastvo južnega Pohorja.

Čeprav obsežni gozdovi in planje prekrivajo Pohorje, se občasno v cestnih brežinah, strmih grapah ali ob gradbenih posegih razkrije njegova pestra kamninska in s tem mineraloška zgradba. V zgodovini so v manjših količinah izkoriščali različne rudne surovine, danes pa je aktivnih le nekaj kamnolomov. Na južnem delu Pohorja je pestrost metamorfnih kamnin in mineralov največja. Barvno pestrim eklogitom, ki vključujejo številne minerale, se pridružujejo še druge kamnine, ki pa so na vsakem nahajališču nekoliko drugačne. Avtor razstave je prof. geografije in zgodovine Viljem Podgoršek, ki vodi lasten Geološko-paleontološki muzej Pangea v Cirkovcah.