Dnevi evropske kulturne dediščine 2018

Koroški pokrajinski muzej vas ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2018, ki bodo pod naslovom Kjer preteklost sreča prihodnost potekali od ponedeljka 24. 9. do sobote 29. 9. 2018, ob 10.00 vabi na vodene oglede mestnih jeder

Moje mestno jedro: včeraj, danes, jutri

V letu evropske kulturne dediščine bomo v Koroškem pokrajinskem muzeju v sklopu dogodkov, posvečenih dnevom evropske kulturne dediščine (DEKD), pozornost namenili mestnim jedrom. Stavbna dediščina mestnih središč pripoveduje zgodbe o času in prostoru skozi stoletja. V različnih zgodovinskih obdobjih so nastajale nove stavbe, obstoječe so se prilagajale novi namembnosti, ulice in trgi pa dobivali različna poimenovanja. Z vodenimi ogledi bomo obiskovalce spodbudili k razmišljanju o preteklosti in prihodnosti mestnih jeder.

Med tednom bodo ogledi namenjeni predšolskim in šolskim skupinam, v soboto pa družinam in posameznikom.

 

Muzej Dravograd, cerkev sv. Vida,  Trg 4. julija 50, Dravograd     

Ob 10. uri brezplačen voden ogled mestnega jedra.

                                 

Muzej Radlje ob Dravi, dvorec Radlje, Koroška cesta 68  Radlje ob Dravi

Ob 10. uri brezplačen voden ogled mestnega jedra z okolico.

 

Muzej Ravne na Koroškem, štauharija Stare železarne, Koroška cesta 12, Ravne na Koroškem

Ob 10. uri brezplačen voden ogled mestnega jedra

 

Muzej Slovenj Gradec, Glavni trg 24, Slovenj Gradec       

Ob 10. uri brezplačen voden ogled mestnega jedra.