Maribor 2012 KPM Facebook

Zahvale


Zahvala Pahernikovi ustanovi 

Zahvaljujemo se Pahernikovi ustanovi in njenemu predsedniku g. Maksu Sušku za donacijo za postavitev stalne razstave Spominska soba rodbine Pahernik v muzejskem razstavišču dvorca Radlje. Zahvala Greti Jukič in gledališki skupini Prevalje-Mežica

Greti Jukič in Gledališki skupini Prevalje-Mežica lepa hvala za v juniju 2014 podarjene fotografije, besedila in drugo gradivo iz sedemdeset letne zgodovine delovanja gledališke skupine.Zahvala Tatjani Šumnik

Tatjana Šumnik je Koroškemu pokrajinskemu muzeju spomladi 2014 podarila dragocene in izjemne predmete iz zapuščine očeta Milana Cilenška, ki je živel v Mariboru in prihajal na Koroško, sprva kot član glasbenega ansambla, ki je igral v kavarni Doma železarjev na Čečovju, pozneje kot planinski in turistični vodnik. Za podarjeno iskrena hvala!Zahvala za podarjene dokumente

Viktoriji Srebotnik, Leše 96, lepa hvala za novembra 2013 podarjene dokumente iz zgodovine leškega premogovnika za namen dopolnitev stalne razstave Premogovnik Leše 1818-1935, postavljene v stavbi pozivalnice na Lešah.
Zahvala tudi Mojci Zorman za podarjeno delovno knjižico rudarja, njenega očeta Karla Mastek.
Zahvala Jožetu Brunčku

Jožetu Brunčku se zahvaljujemo za izvedbo predavanja Noša in orožje iz železne dobe, ki ga je imel ob odprtju vitrine meseca Železnodobni bojevnik z Legna 11. septembra 2014 v prostorih muzeja na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Predstavil nam je svojo bogato zbirko replik iz železne dobe. Živa veriga

Prisrčna hvala profesorjem in dijakom gimnazije Slovenj Gradec ter ravnatelju mag. Stanetu Berzelaku in knjižničarkam knjižnice Franca Ksaverja Meška Slovenj Gradec za sklenitev žive verige in pomoč pri prenosu knjig knjižnice Sokličevega muzeja iz stavbe župnišča Slovenj Gradec v prostore Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Slovenj Gradec, Glavni trg 24, 14. 6. 2013.Zahvala Petri Kos

Iskreno se zahvaljujemo novinarki Radia Slovenija Petri Kos, ki je bila osrednja govornica na 9. tradicionalnem srečanju, dne 10.8.2011, na Prežihovi bajti. S profesionalno predstavitvijo referata »O aktualni sporočilnosti Prežihove Požganice« je prispevala k nadaljnji popularizaciji omenjenega romana.

 

Zapiski

Zahvaljujemo se dr. Francu Pečniku, Robindvor 27, Dravograd, za oddane lastne zapiske o Volčjih jamah, o glažutarstvu in splavarstvu (november 2011).

 

Obnova Forma vive

Zahvaljujemo se članom podmladka SDM Ravne na Koroškem za njihovo aktivno sodelovanje pri zaščiti objektov Forma vive. V mesecu septembru 2011 so opravili prostovoljno delovno akcijo in obnovili zaščitini premaz na skulpturi  pred Osnovno šolo Koroških jeklarjev na Javorniku (izdelani na simpoziju Forma vive Ravne na Koroškem 1981, avtorice Irmtraud Olge Ohme).

Z delovno akcijo so se mladi aktivno vključili v obnovo skulptur forma vive, to je tiste ambientalne kulturne dediščine, ki predstavlja značilno identiteto mesta Raven.

 

Zapuščina družine Žolnir

Zahvaljujemo se gospe Jožici Ruparel (Žolnir), ki nam je v začetku meseca septembra 2008 podarila obseženo zapuščino dveh starih slovenjgraških meščanskih družin, družine Žolnir in družine Grmovšek.
S tem volilom dopolnjujemo zbirke muzeja, novo pridobljene predmete bomo vodili pod oznako »Zapuščina družine Žolnir«, arhivsko gradivo pa pod oznako »Fond arhivskega gradiva družine Žolnir«.
Odlitek kipa centuriona

Zahvaljujemo se družbi FAGOT d.o.o. in gospodu Gorazdu Faletu, ki je doniral izdelavo odlitka rimskega kipa centuriona iz Zagrada. Odlitek do nadaljnega stoji v galeriji Družbenega dona na Prevaljah.Virtualni sprehod po razstavi Svet živih - svet mrtvih

Zahvaljujemo se podjetju TrueCAD d.o.o. in njegovemu direktorju Cirilu Mlinarju za izdelan virtualni sprehod skozi občasno razstavo Svet živih - svet mrtvih. S to donacijo muzej javnosti sodobno predstavlja razstavo.Arhiv Huga Wolfa

Zahvaljujemo se upokojeni operni pevki Mariji Bitenc Samec iz Celja, ki nam je ob otvoritvi muzeja Huga Wolfa v Slovenj Gradcu maja 2011, podarila gradivo, ki se navezuje na njena izvajanja Wolfovih samospevov.Obnova Forma vive pred OŠ Franjo Golob Prevalje

Zahvaljujemo se članom Kulturnega društva Karinta za njihovo sodelovanje pri zaščiti objekta Forma vive pred OŠ Franja Goloba Prevalje. Člani društva so v začetku oktobra 2012 skulpturo očistili in obnovili njen zaščitni premaz. Forma viva Jima Buckleya iz leta 1984 je del zbirke Forma viva Koroškega pokrajinskega muzeja, ki predstavljajo 31 ambientalno postavljenih objektov na področju celotne Mežiške doline.