Mesto Slovenj Gradec praznuje 750 let KPM Facebook

Oddelek za konserviranje in restavriranje

Restavratorsko-konservatorske delavnice so pomemben in nujno potreben člen v muzejski službi, saj prve poskrbijo za ohranitev muzejskega gradiva.
Začetki restavratorstva na Koroškem segajo v leto 1969, ko je prve posege na muzejskih predmetih opravil Jože Glavica kot honorarni sodelavec takratnega Delavskega muzeja na Ravnah na Koroškem. Do ustanovitve delavnic so nekaj gradiva restavrirali in konzervirali v drugih muzejih in takratnem Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine v Mariboru.

Vzporedno sta nastali dve restavratorsko-konservatorski delavnici, v Podgorju pri Slovenj Gradcu leta 1995 in na Ravnah leta 1998. V sklopu muzejskih depojev v Podgorju smo po standardih opremili delavnico za restavriranje lesenih etnoloških predmetov, pohištva etnološke in meščanske provinience ter za restavriranje in konserviranje umetno-obrtnih kovin.  Leta 2002 je tudi delavnica na Ravnah  dobila opremo za restavriranje umetno-obrtnih kovin, keramike in delno lesenih predmetov. Obe delavnici od leta 2009 delujeta združeni in z vso razpoložljivo opremo, ki smo jo v zadnjih letih dopolnili tudi za restavriranje arheoloških kovin v enoti muzeja na Ravnah.
Muzej na področju konservatorsko-restavratorske službe sodeluje z drugimi inštitucijami, izmenjuje z njimi mnenja, izkušnje, se udeležuje posvetovanj, predavanj, šolanj in srečanj.


Vanja Ferk, metalurški tehnik, samostojna konservatorsko restavratorska tehnica
vanja.ferk@kpm.si

Aleš Senica, ekonomski tehnik, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik
ales.senica@kpm.si