Mesto Slovenj Gradec praznuje 750 let KPM Facebook

Oddelek za dokumentacijo

Dokumentacijska dejavnost se je razvijala samostojno od ustanovitve obeh muzejev v petdesetih letih prejšnjega stoletja do združitve v letu 2002. Od tega leta dalje usklajujemo način dela pri urejanju muzejske dokumentacije.
Oddelek zbira, ureja in proučuje dokumentacijo o muzejskih predmetih, skrbi za muzejsko fototeko, ki hrani bogat fond fotografij, negativov, diapozitivov in digitalnih posnetkov, zbranih na območju celotne Koroške, dopolnjuje in skrbi za zbirko sistematično, po krajih urejenih  razglednic Koroške in zamejske Koroške od srede 19. stoletja. Ureja in proučuje tudi pridobljene fonde arhivskega gradiva, ki je kot vse ostalo gradivo v muzeju na voljo številnim zunanjim uporabnikom.
Med obsežne zbirke fotografij sodijo: fotografije iz obdobja stare Jugoslavije, fotografije iz časa druge svetovne vojne, fotografije muzejskih predmetov, fotografije dogodkov in dejavnosti muzeja, zbirka fotografij koroške stavbne dediščine ter zbirka starih originalnih fotografij.


Valerija Grabner, univ. dipl. zgodovinarka in prof. sociologije, muzejska svetovalka
valerija.grabner@kpm.si

Roman Haber, mag. upravnih ved, samostojni strokovni sodelavec
roman.haber@kpm.si