Mesto Slovenj Gradec praznuje 750 let KPM Facebook

Oddelek za kulturno in umetnostno zgodovino

Oddelek pridobiva predmete uporabne umetnosti ter gradivo, ki govori zgodbe o življenju, razvoju in glavnih akterjih kulturne zgodovine koroškega prostora od srednjega veka do 20. stoletja. Razen Sokličeve zbirke, nad katero muzej strokovno bdi, stalne razstave Grofje Andeški in Slovenj Gradec ter zbirke Forma viva na prostem muzej nima pregledne kulturnozgodovinske postavitve, kar sta naš cilj in naloga v prihodnosti.

Ostale kulturnozgodovinske zbirke hranimo v depojih. Na Ravnah zbirko pečnic, zbirko mavčnih odlitkov plemiških grbov, zbirko razpel in okvirjev, numizmatično zbirko, lekarniško zbirko, zbirko pokalov in priznanj, zbirko znamk ter zbirko sodobnih likovnih del: zbirko grafik, zbirko umetniških slik in zbirko umetniških fotografij. V Slovenj Gradcu hrani muzej zbirko Koroškega radia, zbirko o dr. Ljubi Prenner, zapuščino akademskega kiparja Radeta Nikoliča, zbirko fotografa Maksa Kunca in Cajnkovo zbirko o zgodovini športa.


Aleksandra Čas, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, kustodinja
aleksandra.cas@kpm.si