Mesto Slovenj Gradec praznuje 750 let KPM Facebook

Oddelek za zgodovino

Naloge oddelka za zgodovino so evidentiranje, zbiranje, strokovna obdelava in posredovanje premične snovne in nesnovne kulturne dediščine, zlasti znanstvena obdelava in objava posameznih zgodovinskih obdobij in območij ter zgodovinskih problemov v okviru Koroške. Pri delu oddelka občasno sodelujejo tudi ostali zgodovinarji, ki opravljajo osnovno dejavnost v drugih oddelkih muzeja, občasno pa pritegnemo tudi zgodovinarje, ki so v muzeju zaposleni v okviru javnih del ali drugih oblik začasne zaposlitve. Oddelek je doslej veliko naredil na področju proučevanja novejše lokalne zgodovine ter pri publiciranju izsledkov. Pripravil je precej občasnih razstav, od katerih sta bili v zadnjih letih najbolj odmevni Med kljukastim križem in rdečo zvezdo (slovensko – avstrijski projekt) in razstava In kaj je svobode cena, ki govori o koncu druge svetovne vojne na Koroškem. Muzej je gostil več zgodovinskih razstav iz drugih muzejev. Stalne razstave, ki spadajo v oddelek za zgodovino, so Gestapovski zapori v Dravogradu, Paučkove partizanske bolnišnice na Legnu in razstava In kaj je svobode cena, Konec druge svetovne vojne na Koroškem, v spominskem parku na Poljani pri Prevaljah. Sodelujemo tudi pri zaščiti, ohranjanju in prezentaciji drugih zgodovinskih zbirk: Župankova domačija nad Radljami, Partizanska bolnišnica Tevakin na Kozjaku, Partizanska bolnišnica Svoboda nad Vuzenico. Oddelek razpolaga z bogato zbirko arhivskega gradiva s fototeko in z okrog 2500 predmeti zlasti za obdobje novejše zgodovine.


dr. Marjan Linasi, univ. dipl. zgodovinar, muzejski svetnik
marjan.linasi@kpm.si