Mesto Slovenj Gradec praznuje 750 let KPM Facebook

Oddelek za etnologijo

Ljudska kultura in način življenja ljudi značilna za območje Dravske, Mežiške in Mislinjske doline sta osrednja predmeta zanimanja etnološkega dela. Poleg tega oddelek za etnologijo zbira, proučuje, hrani in posreduje značilno etnološko dediščino izbranih področij.
Oddelek deluje v enotah muzeja na Ravnah od leta 1984 in v Slovenj Gradcu od leta 1997 dalje.
Etnološko gradivo je razvrščeno v različne zbirke: tekstilno in oblačilno zbirko, zbirko orodij in izdelkov različnih obrti, zbirko gospodinjskih pripomočkov in drobnega inventarja, zbirko igrač, zbirko obrednih predmetov in zbirko predmetov ljudske umetnosti. Med drugim v okviru oddelka hranimo zaokrožene zbirke: Čarfovo zbirko panjskih končnic, Prodnikovo zbirko etnoloških predmetov, Zbirko etnoloških predmetov iz Libelič in okolice, Etnološko zbirko iz Leš, Čevljarsko zbirko in druge. V letih med 1980 in 1996 je v okviru terenskega dela dokumentiranja tradicionalne stavbne dediščine v Mežiški dolini nastalo več tisoč fotografskih posnetkov in več sto skic in risb, zbranih v katastru kmetij, ki jih hranimo na Ravnah. Etnološka študija hiš v mestnem jedru Slovenj Gradca je bila opravljena v letih 1991/92. V letih med 1998 in 2005 so bile izvedene manjše, a pomembne etnološke raziskave o mlinarstvu, prehrambeni kulturi, tradicionalni kmečki kulturi, ljudskem zdravilstvu, stavbni dediščini v sodelovanju z Mladinskim raziskovalnim taborom Mislinja. V sodelovanju s Slovenskim etnoloških društvom in Slovenskim etnografskim muzejem smo leta 2005 izvedli popis zasebnih javno dostopnih etnoloških zbirk, ki so izven pristojnosti našega muzeja, evidentiranje kontinuirano nadaljujemo. V letu 2009 in 2010 smo izvedli poglobljeno študijo ljudske stavbne dediščine značilne za območje Pohorja.
Oddelek vodi kartoteko terenskih zapisov, videoteko, fototeko predmetov, pojavov in prvin ljudske kulture in načina življenja različnih družbenih skupin. Oddelek nudi strokovno pomoč zunanjim uporabnikom ter sodeluje s sorodnimi inštitucijami doma in v tujini.

Brigita Rajšter, univ. dipl. etnologinja in prof. zgodovine, muzejska svetovalka
brigita.rajster@kpm.si

dr. Karla Oder, univ. dipl. etnologinja in prof. zgodovine, muzejska svetnica
karla.oder@kpm.si

Andreja Šipek, univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, kustodinja
andreja.sipek@kpm.si