Mesto Slovenj Gradec praznuje 750 let KPM Facebook

Oddelek za arheologijo

Arheološki oddelek je pričel z delom leta 1991 z zaposlitvijo arheologinje Saše Djura Jelenko. Skrbi za zbiranje, proučevanje, dokumentiranje in hranjenje premične arheološke dediščine. Oddelek hrani gradivo od mlajše kamene dobe do poznega in mlajšega srednjega in zgodnjega novega veka. V arheološkem depoju imamo gradivo, ki smo ga pridobili z arheološkimi raziskavami na najdiščih: Legen pri Slovenj Gradcu (grobišče in naselbina iz starejše železne dobe), Pigl na  Javorniku / Ravne na Koroškem (prazgodovinska naselbina), Mislinjska dobrava / Hartenstein (prazgodovinske in rimske ostaline), Kolaciona / Colatio / Stari trg pri Slovenj Gradcu (rimska naselbina in poštna postaja), Zgornje Dovže pri Mislinji (rimska podeželska posest), jama Pilenica nad Hudo luknjo (posamične najdbe iz rimske dobe), Puščava nad Starim trgom (poznoantično in staroslovansko grobišče), cerkev svetega Jurija na Legnu (staroslovansko grobišče in cerkev iz 9. stoletja), Ribnica na Pohorju - cerkev sv. Jerneja (srednji vek), grad Vodriž (srednji in novi vek), grad Ravne / Streiteben (srednji in novi vek), Slovenj Gradec - staro mestno jedro (Gimnazija 1999/2000, Glasbena šola 2009/2010, Trg svobode 2010, srednji in novi vek) in Šentilj - cerkev sv. Ilja (srednji in novi vek). 
Predmete sistematično vključujemo v občasne razstave, od leta 1992 smo imeli v pritličju matične hiše muzeja, na Glavnem trgu 24, urejeno stalno arheološko razstavo »Arheologija Koroške krajine«. Zaprli smo jo leta 2010 zaradi prenove mestne hiše, ki je bila izvedena skozi projekt "Zrcaljenje podob - oživljeni zven preteklosti". Od leta 1995 upravljamo cerkev sv. Jurija na Legnu. Na mestih, kjer so bile izvedene arheološke raziskave so zrasli arheološki parki Colatio, Gimnazija Slovenj Gradec, Dovže in grad Ravne. V kapeli gradu Ravne je postavljen lapidarij z rimskimi kamni iz Zagrada in Raven.
Gradivo predstavljamo v razstavnih katalogih ter strokovnih člankih. Arheologinja Saša Djura Jelenko je deset let sodelovala pri arheoloških raziskavah najdišč ob gradnji avtoceste na območju Štajerske. V letu 2008 smo v muzeju zaposlili še arheologinjo Majo Kumprej Gorjanc.
Kustodiat za arheologijo hrani 3.400 barvnih diapozitivov, okoli 4.300 črno belih negativov, 1.152 digitalnih posnetkov ter preko 6.700 inventariziranih arheoloških predmetov. Digitaliziranih je 2.350 muzealij.


Saša Djura Jelenko, univ. dipl. arheologinja, muzejska svetnica
sasa.djura.jelenko@kpm.si

Anja Mihelič, univ. dipl. arheologinja, pripravnica
anja.mihelic@kpm.si