Mesto Slovenj Gradec praznuje 750 let KPM Facebook

Kolektiv

Uprava

Direktor
mag. Tadej Pungartnik - univ. dipl. etnolog in kulturni antropolog, višji kustos
tadej.pungartnik@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 521
Gsm: 031 231 851

Pomočnik direktorja za program
Roman Haber - mag. upr. ved
roman.haber@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 563

Koordinator in organizator kulturnega programa
Nina Šisernik – univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja
nina.sisernik@hugowolf.si
Tel.:+386 2 62 12 546
Gsm: 041 496 844

Računovodstvo
Marjetka Krenker - ekonomska tehnica, glavna računovodkinja
marjetka.krenker@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 530

Tajništvo
Mojca Kos - ekonomska tehnica, pisarniška referentka
mojca.kos@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 522


Kustosi

Valerija Grabner - univ. dipl. zgodovinarka in prof. sociologije, muzejska svetovalka
valerija.grabner@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 525

Saša Djura Jelenko - univ. dipl. arheologinja, muzejska svetnica
sasa.djura.jelenko@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 528

Marjan Kos – predmetni učitelj geografije in zgodovine, kurator zbirke
marjan.kos@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 524
Gsm: 051 680 881

dr. Marjan Linasi - univ. dipl. zgodovinar, muzejski svetnik
marjan.linasi@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 527

Brigita Rajšter - univ. dipl. etnologinja in prof. zgodovine, muzejska svetovalka
brigita.rajster@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 524

dr. Karla Oder - univ. dipl. etnologinja in prof. zgodovine, muzejska svetnica
karla.oder@kpm.si
Tel.: + 386 2 62 12 565
Gsm: 041 264 320

Liljana Suhodolčan - univ. dipl. etnologinja in prof. sociologije, muzejska svetovalka
liljana.suhodolcan@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 562
Gsm: 041 496 858

Alenka Verdinek - univ. dipl. literarna komparativistka in zgodovinarka, kustodinja
alenka.verdinek@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 549
Gsm: 041 412 855

Aleksandra Čas - univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, kustodinja
aleksandra.cas@kpm.si

Andreja Šipek -  univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, kustodinja
andreja.sipek@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 561
Gsm: 051 680 882

Anja Mihelič - univ. dipl. arheologinja, pripravnica
anja.mihelic@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 526


Konservatorsko – restavratorska služba

Vanja Ferk - metalurška tehnica, samostojna konservatorsko restavratorska tehnica 
vanja.ferk@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 566

Aleš Senica - ekonomski tehnik, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik
ales.senica@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 566


Tehnična služba

Nataša Škorjanc Beliš - gimnazijska maturantka, receptor
natasa.skorjanc@hugowolf.si
Tel.: +386 2 62 12 545

Darinka Ramšak - dipl. upravna organizatorka, strokovni delavec s posebnimi znanji in sposobnostmi
Tel.: +386 2 62 12 564

Samo Rupreht - oblikovalec kovin, hišnik
Gsm: 031 638 343

Danijela Poderžan - čistilka

Jožica Podgoršek - čistilka