Maribor 2012 KPM Facebook

Kolektiv

Uprava

Direktorica
Brigita Rajšter - univ. dipl. etnologinja in prof. zgodovine, muzejska svetovalka
brigita.rajster@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 521

Koordinator in organizator kulturnega programa
Nina Šisernik – univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja
nina.sisernik@hugowolf.si 
Tel.: +386 2 62 12 546

Računovodstvo
Marjetka Krenker - ekonomska tehnica, glavna računovodkinja
marjetka.krenker@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 530

Tajništvo
Mojca Kos - ekonomska tehnica, pisarniška referentka
mojca.kos@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 522


Kustosi

Valerija Grabner - univ. dipl. zgodovinarka in prof. sociologije, muzejska svetovalka
valerija.grabner@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 525

Saša Djura Jelenko - univ. dipl. arheologinja, muzejska svetovalka
sasa.djura.jelenko@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 528

Marjan Kos – predmetni učitelj geografije in zgodovine, kurator zbirke
marjan.kos@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 524

Maja Kumprej Gorjanc- univ. dipl. arheologinja, kustodinja
maja.kumprej.gorjanc@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 526

dr. Marjan Linasi - univ. dipl. zgodovinar, muzejski svetnik
marjan.linasi@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 527

dr. Karla Oder - univ. dipl. etnologinja in prof. zgodovine, muzejska svetovalka
karla.oder@kpm.si
Tel.: + 386 2 62 12 565

Liljana Suhodolčan - univ. dipl. etnologinja in prof. sociologije, muzejska svetovalka
liljana.suhodolcan@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 562

Alenka Verdinek - univ. dipl. literarna komparativistka in zgodovinarka, kustodinja
alenka.verdinek@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 549


Muzejski strokovni sodelavec

Roman Haber - mag. upravnih ved, samostojni strokovni sodelavec
roman.haber@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 561


Konservatorsko – restavratorska služba

Vanja Ferk - metalurška tehnica, samostojna konservatorsko restavratorska tehnica 
vanja.ferk@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 566

Aleš Senica - ekonomski tehnik, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik
ales.senica@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 566


Tehnična služba

Andreja Šipek -  univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, strokovni delavec s posebnimi znanji in sposobnostmi
andreja.sipek@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 561

Nataša Škorjanc Beliš - gimnazijska maturantka, receptor
natasa.skorjanc@hugowolf.si
Tel.: +386 2 62 12 545

Samo Rupreht - oblikovalec kovin, hišnik

Danijela Poderžan - čistilka

Jožica Podgoršek - čistilka