Mesto Slovenj Gradec praznuje 750 let KPM Facebook

Etnografska zbirka v Črni

V prostorih bivše pošte je urejena Etnološka zbirka, ki z eksponati iz 19. in prve polovice 20. stoletja priča o življenju, delu in bivalni kulturi prebivalcev Črne in okoliških kmetij. Zbirko z 230 eksponati so prvič postavili leta 1978 v okviru 23. turističnega tedna v Črni. Dragoceno gradivo je občina pridobila od zbiralca Mira Prodnika. Pri strokovni obdelavi gradiva so sodelovali dr. Marija Makarovič in študentje oddelka za etnologijo s Filozofske fakultete v Ljubljani. Zbirka obsega predmete iz vsakdanje rabe, različne kose notranje opreme (skrinja, ure, posoda…) in različna orodja, vse to pa dopolnjujejo stare fotografije in njihove povečave.
Leta 2000 smo ob prenovljeni postavitvi večino razstavljenih predmetov restavrirali v restavratorski delavnici Koroškega pokrajinskega muzeja.


Muzej izvaja strokovni nadzor.

Kontakt: +386 2 82 38 354 (Alojz Repanšek), +386 2 87 04 820 (Turistična pisarna)

Odprto: ogled možen po predhodni najavi

Lokacija: Center 100, Črna na Koroškem

Elektronska pošta: karla.oder@kpm.si