Mesto Slovenj Gradec praznuje 750 let KPM Facebook

Rudarska zbirka v Črni

Večstoletna tradicija rudarjenja v Črni in njeni okolici je vplivala na podobo kraja in na način življenja. Ohranjena premična kulturna dediščina, ki pripoveduje zgodbe o iskanju in izkopavanju svinčeve rude, je postavljena v skalo sredi trga. Pred rovom je razstavljenih nekaj strojev in naprav, ki dopolnjujejo zgodbo o izkoriščanju tega zemeljskega bogastva. V več kot 330 letih so v zgornjem delu Mežiške doline na rudišču, ki obsega 64 km2, izkopali 19 milijonov ton rude ter pri tem naredili za več kot 800 km rovov.

Muzej izvaja strokovni nadzor.

Kontakt: +386 2 82 38 354 (Alojz Repanšek), + 386 2 87 04 820 (Turistična pisarna)

Odprto: ogled možen po predhodni najavi

Lokacija: Center 100, Črna na Koroškem

Elektronska pošta: karla.oder@kpm.si