Maribor 2012 KPM Facebook

Forma viva

Kiparski simpoziji druge polovice 20. stoletja so v svetu predstavljali novost, ki je v svet umetnosti vnašala mobilnost umetnikov v mednarodnih izmenjavah ter intenzivnejši stik z dosežki sodobnega kiparstva v svetu. Temu zgledu so sledile tudi kiparske manifestacije na Slovenskem, kjer so pod skupnim imenom Forma viva (živa oblika) nastala štiri delovišča (Kostanjevica, Seča pri Portorožu, Ravne in Maribor) s skupnim motom ustvariti mednarodno motivirano celoto skulptur v navezavi na tradicionalni kiparski material okolja. Na Ravnah so železarska atmosfera in industrijsko orientirani ambienti, ki izhajajo iz več kot tristo let stare tradicije fužinarstva, ustvarili tvorni temelj za sedem mednarodnih kiparskih simpozijev Forma vive v jeklu.

Simpoziji so na Ravnah pod finančnim okriljem Železarne Ravne in taktirko idejnega vodje projekta Franca Faleta potekali med leti 1964 - 1989. Nastalo je 30 monumentalnih skulptur, ki jih je 30 umetnikov iz 15 držav vsaj prvotno ustvarjalo načrtno, v simbiozi z izhodišči za načrtovanje razvoja urbanih ambientov mest Ravne, Prevalje, Mežica in Črna, kamor so bile kasneje postavljene. Danes Forma viva predstavlja najpomembnejšo sodobno kiparsko zbirko Koroške, ki predstavlja vpogled v mednarodno kiparsko snovanje druge polovice 20. stoletja. V zbirki je ohranjenih 28 skulptur, ki so v upravljanju  muzeja že od  leta 1996. Muzej je svojo zbirko promoviral na razstavah, v okviru promocije pa je bil izdan tudi katalog Forma viva 1964 – 1989, Ravne na Koroškem 1999.

Ena izmed primarnih nalog muzejskega dela je tudi skrb za ohranjanje kulturne dediščine, zato je muzej v letu 2005 začel postopno obnovo obstoječih skulptur. V štirih letih smo obnovili 13 skulptur in sicer:

- 2005/2006 - Zvonimir Kamenar, 1981, krožišče, Ravne
- 2007 -  Milena Braniselj, 1981, pred OŠ Prežihov Voranc, Ravne
- 2007  - Roberto Steel, 1984, Kotlje-Rimski Vrelec
- 2008 -  Zoran Petrović, 1964, pred Občino Ravne
- 2008  - Yves Trudeau, 1964, pred Gasilskim domom, Ravne
- 2008  - John Hoskin, 1965, pred staro kinodvorano, Ravne
- 2008  - Katsuyi Kishida, 1970, na Javorniku, Ravne
- 2008 -  Yuki Oyanagi, 1975, pred Tušem, Ravne
- 2009 -  Jo Oda, 1964, Čečovje, Ravne
- 2009  - Ichiro Yoshiba, 1965, pri atletskem stadionu, Ravne
- 2009  - Thomas A. Lindsey, 1981, pred Gimnazijo, Ravne
- 2009 -  Irmtraud Olga Ohme, 1981, pred OŠ Javornik, Ravne
- 2009 -  Koji Ishikawa, 1989, Janeče, Ravne.

Kontakt: +386 2 62 12 564 (tajništvo), 87 23 580

Odprto: prost dostop

Lokacija: Ravne, Prevalje, Mežica, Črna

Elektronska pošta: info.ravne@kpm.si